Ana Sayfa / Savaş Çalışmaları

Savaş Çalışmaları

Savaş çalışmaları (War studies), her ne kadar Uluslararası ilişkiler disiplinin altında yer alan bir uzmanlık dalı olsa da, birçok disiplinden etkilenmektedir. İnsanlar arası çatışmaların tarihsel, siyasal, coğrafi, askeri, stratejik, felsefi, toplumsal, psikolojik ve ekonomik boyutları farklı metodlarla incelenmektedir. Günümüzdeki modern savaş yaklaşımlarında savunma politikaları, stratejik planlama, lojistik ve operasyon konuları gibi daha teknik alanlarda da eğitim programları mevcuttur.

Realist paradigma çerçevesinde uluslararası güvenlik alanı, uluslararası ilişkilerdeki en önemli araştırma sahasını oluştursa da, savaş ve çatışma konularına daha çok tarihsel ve örgütsel perspektiflerde yaklaşmayı tercih etmiştir. Ancak “uluslararası çatışmaların bilimsel etüdü” başlığı altında kantitatif veri tabanları oluşturulmuş olup savaşların ortaya çıkış nedenlerinin ve dinamiklerinin ele alınması ve bunların kavramsal açılardan değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Bu araştırma sitemizle, savaş çalışmalarına dair akademik bibliyografya bilgilerini aktarmak, savaş kuramlarına dair Türkçemizde bilimsel bir literatür oluşturmak ve bu konularda çalışan akademisyenler ve araştırmacılar arasında bir iletişim olanağı kurmak istiyoruz.

Savaş çalışmalarını birçok alt başlıkta incelemek mümkündür. Sitemizde herbir alt başlık için teknik kaynakçalar sunulmaktadır.

  • Realist Paradigmaya Bağlı Savaş Kuramları: Stratejik Kurgulama (Clausewitz ve Sun Tzu ekolleri ve bunları takip eden çağdaş okullar)
  • Stratejik Çalışmalar (Askeri tarihten yola çıkarak klasik – Clausewitz’ci ve modern bakış açılarının muharebe ve lojistik tekniklerine uyarlanması)
  • Savaş ve Tarih İlişkisi (Tarih metinlerinde savaş ve çatışmanın ele alınması; savaş çalışmalarında tarihin metodolojik araç olarak kullanılması)
  • Savaş ve Din İlişkisi (Tektanrılı dinlerde savaşın meşrulaştırılması ve dinler arası rekabette savaşın araçsallandırılması)
  • Savaş ve Sanat İlişkisi (Çatışma ve kriz dönemlerinde savaş için sanatın araçsallandırılması; savaşın yüceleştirilmesinin ve buna karşı yaratılan tepkiciliğin sanatta yorumlanması)
  • Savaş ve Uluslararası Çatışmaların Bilimsel Etüdü (COW Projesiyle başlayan kantitatif veri tabanlarına göre savaşın nedenselliğinin tartışılması; analiz düzeylerine göre savaş tipolojileri)
  • Barış Çalışmaları (Savaş ve çatışma öncesi krizler ve gerginlikleri önlemeye ve sonrasında ise çatışan taraflar arasındaki müzakereciliği gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar)
  • Savaşlara Dair Örnek Olay İncelemeleri (Diplomasi tarihinde önemli yere sahip olan savaşların irdelenmesi)

Savaş çalışmaları alanında akademik faaliyetteki araştırmacılarımızı sitemize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim üyesi

(ebuyukakinci@gsu.edu.tr)

Powered by themekiller.com