Savaş ve İnançlar

Savaş ve Hıristiyanlık

HIRİSTİYANLIK VE HAKLI SAVAŞ “Savaşlar ve azizler insan karakterinin aynı yapısı nedeniyle mümkün olabilmişlerdir” (Reinhold Niebuhr)             John Keegan, “Savaş Sanatı” (The Art Of War) isimli kitabinda, savaşın sınırlarının birbirine tamamen zıt iki tip insan tarafından belirlendiğini ileri sürmüş ve bu iki türü “barışseverler” ile “yasal olarak silahlandırılmışlar” şeklinde ayrıma …

DEVAMI

İslam ve Cihat

İSLAMİYETTE SAVAŞ OLGUSU VE CİHAT KAVRAMI A-  CİHAT KAVRAMINA GİRİŞ Cihat, kişinin kuvvetini Allah yolunda sarf etmesi, Allah inancını yayma anlamlarını taşımaktadır. Bunun sonucu olarak Kur’an ayetlerine dayanarak mükâfatlandırıldığı söylenir. Mükafat kişinin kurtuluşuna işaret eder. Cihat, sadece savaşmak ya da kuvvet kullanmak anlamlarını içermez. Allah yolunda gayret göstermek kuvvetle olabileceği …

DEVAMI

Çin Kültüründe Savaş ve Strateji

Çin Kültüründe Savaş ve Strateji “Savaşmaksızın başkalarının ordularını alt etmek, hünerlerin en iyisidir.” Sun Tzu Sun Tzu’nun öğretilerinin kendisinden yüzyıllar sonra yazılan felsefi eserlerden askeri strateji kitaplarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer almasını sağlayan temel yaklaşım, bizlere aynı zamanda Doğu ile Batıyı ayıran temel felsefi farklılığı da işaret etmektedir. …

DEVAMI

Konfüçyüs ve Savaş

DOĞU ASYA KÜLTÜRLERİNDE SAVAŞ: KONFÜÇYÜS VE ÇİN Çinli felsefeci, öğreti uzmanı, astronom ve yazar Konfüçyüs M.Ö. 551 – 479 tarihleri arasında (Doğu Zhou Hanedanlıgı döneminde) yaşadığı sanılmaktadır. Konfüçyüs’ün düşünsel açılımları, Çin’de kültür, felsefe ve medeniyetin ana kaynağı haline gelmiştir. Yüce/iyi insan, ancak dünya bütünüyle uyum içinde yaşayan insandır: “Ahlaki varlığımızın …

DEVAMI

Powered by themekiller.com