Ana Sayfa / SİYASAL ÇATIŞMA KÜLTÜRÜ VE KİMLİKLER

SİYASAL ÇATIŞMA KÜLTÜRÜ VE KİMLİKLER

Savaş ve Sanat

Savaşın Sanata yansıması  Giriş İnsanlık tarihi boyunca sürekli var olan savaşlar bir taraftan yaşatmış oldukları yıkıcılıkla insanlığın hafızasında yer etmiş ve hep gündemde olmuştur. Tarih boyunca savaşlar hep gündemde yer almışlar,  tarihi şekillendiren önemli olgular olarak yer etmişlerdir. Savaşların yaratmış olduğu şiddet, katliam, zaman zaman insanları coşturan görkem ve insanların …

DEVAMI

Savaş ve Hıristiyanlık

HIRİSTİYANLIK VE HAKLI SAVAŞ “Savaşlar ve azizler insan karakterinin aynı yapısı nedeniyle mümkün olabilmişlerdir” (Reinhold Niebuhr)             John Keegan, “Savaş Sanatı” (The Art Of War) isimli kitabinda, savaşın sınırlarının birbirine tamamen zıt iki tip insan tarafından belirlendiğini ileri sürmüş ve bu iki türü “barışseverler” ile “yasal olarak silahlandırılmışlar” şeklinde ayrıma …

DEVAMI

Savaş ve Tarih

Uluslararası İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde “Tarih”in Metodolojik araç olarak Kullanımına bir Bakış Doğu-Batı Dergisi, 2003, No. 24, ss. 83-104. Le mort saisit le vif.  (Ölü olan canlı olanı ele geçirir.) Bir Fransız özdeyişi. “Dünya politikasında savaş, ender rastlanan bir olaydır, ancak her zaman bizimle birliktedir.” D.S. Geller ve J.D. Singer, Nations …

DEVAMI

Kadeş antlaşması

Kadeş Antlaşması ve Savaş-Barış Realitesi M.Ö. 12. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında şu anki Lübnan’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzey batısında bulunan Ammurru Krallığında benimsenen uluslararası davranış: ”Benim dostum senin dostundur, benim düşmanım ise senin düşmanındır” olmuştur. Bu davranışın genel olarak o dönemin Ortadoğu uluslararası ilişkilerinde benimsendiğini söylemek mümkündür. Nitekim aynı …

DEVAMI

İslam ve Cihat

İSLAMİYETTE SAVAŞ OLGUSU VE CİHAT KAVRAMI A-  CİHAT KAVRAMINA GİRİŞ Cihat, kişinin kuvvetini Allah yolunda sarf etmesi, Allah inancını yayma anlamlarını taşımaktadır. Bunun sonucu olarak Kur’an ayetlerine dayanarak mükâfatlandırıldığı söylenir. Mükafat kişinin kurtuluşuna işaret eder. Cihat, sadece savaşmak ya da kuvvet kullanmak anlamlarını içermez. Allah yolunda gayret göstermek kuvvetle olabileceği …

DEVAMI

Thukydides

ANTİK YUNANİSTAN’DA PELOPONEZ SAVAŞLARI (M.Ö. 431-404): THUKYDIDES’İN BİZE ÖĞRETTİKLERİ Peloponez savaşları ile ilgili temel kaynak, Atinalı tarihçi Thukydides’in (M.Ö. 460-395) savaşın tarihini anlattığı sekiz kitaplık eseridir. Atina donanmasında komutanı olarak savaşta görev alan Thukydides, 424’te Spartalıların Amfipolis’i ele geçirmesini önlemeyi başaramayınca, Atina’ya dönüp kaderine razı olmaktansa sürgünde yaşamayı tercih etmiştir. …

DEVAMI

Çin Kültüründe Savaş ve Strateji

Çin Kültüründe Savaş ve Strateji “Savaşmaksızın başkalarının ordularını alt etmek, hünerlerin en iyisidir.” Sun Tzu Sun Tzu’nun öğretilerinin kendisinden yüzyıllar sonra yazılan felsefi eserlerden askeri strateji kitaplarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer almasını sağlayan temel yaklaşım, bizlere aynı zamanda Doğu ile Batıyı ayıran temel felsefi farklılığı da işaret etmektedir. …

DEVAMI

Germenler ve Kuzey toplumlarında “Savaş Mitolojisi”

Germenler ve Kuzey toplumlarında “Savaş Mitolojisi” Avrupa kültürü içerisinde hiç kuşkusuz ki Germen toplumlarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Antik Roma uygarlığıyla ile bütünleşme öncesi ve sonrasında Germen kavimleri, kendi yaşam kültürlerini koruma amaçlı savaşçıllıkları ve kendi kabile yapıları arasındaki rekabetler açısından çok önemli bir inceleme konusudur. Özellikle Nazi döneminde …

DEVAMI

Roma ve Savaş

ANTİK ROMA’DA SAVAŞ VE BARIŞ: PAX ROMANA Roma üç bin yıllık Yunan uygarlığından ve Kartaca uygarlığından etkilenerek bir şehir devletinden İtalya ve Akdeniz kavimlerini de içine alan büyük bir imparatorluğa dönüşmüş ve güçlü bir medeniyet halini almıştır. Roma’yı dünya tarihinde öne çıkaran unsur, imparatorluğun hükmettiği toprakların yüzölçümü ve insan sayısından …

DEVAMI

Konfüçyüs ve Savaş

DOĞU ASYA KÜLTÜRLERİNDE SAVAŞ: KONFÜÇYÜS VE ÇİN Çinli felsefeci, öğreti uzmanı, astronom ve yazar Konfüçyüs M.Ö. 551 – 479 tarihleri arasında (Doğu Zhou Hanedanlıgı döneminde) yaşadığı sanılmaktadır. Konfüçyüs’ün düşünsel açılımları, Çin’de kültür, felsefe ve medeniyetin ana kaynağı haline gelmiştir. Yüce/iyi insan, ancak dünya bütünüyle uyum içinde yaşayan insandır: “Ahlaki varlığımızın …

DEVAMI

Powered by themekiller.com