Ana Sayfa / SAVAŞIN BİLİMSEL ETÜDÜ

SAVAŞIN BİLİMSEL ETÜDÜ

Beklenti Teorisi

Uluslararası Çatışmalarda Beklenti Teorisi Ve Libya Müdahalesi Giriş Yazar, “Handbook Of The War/Savaşın El Kitabı (1989)” yayınlanmasından sonraki 10 yılda uluslararası çatışma etüdlerinin, teorik gelişmelerin yanısıra ampirik bulgulardaki gelişme ve çoğalma nedeniyle açık şekilde geliştiğini savunuyor. Kaynak olarak da, soğuk savaşın bitişi, SSCB’nin çöküşü, etnik milliyetçilik kaynaklı çatışmaların yükselişi, küresel …

DEVAMI

Süregelen rekabetler yaklaşımı

SÜREGELEN REKABETLER YAKLAŞIMI GİRİŞ Süregelen Rekabetler yaklaşımı, topraksal yakınlık kavramı temelinde çatışmacı eğilimdeki ikili devlet modellerinin uzun bir tarih aralığında belirli sıklıklarla askeri olarak karşı karşıya gelişini nicel ve istatistiki veriler ışığında analiz ederek açıklamaya çalışan bir yöntem öngörmektedir. Bu bağlamda Davranışsalcı ekolün savaş etütlerine yaptığı en önemli katkılardan biri …

DEVAMI

Uluslararası Krizler

ULUSLARARASI KRİZLER, ŞİDDET VE KÖRFEZ KRİZİ yüzyıl geniş çaplı bir karmaşaya tanıklık etmiştir. Bu karmaşa her zaman olmasa da genellikle politik birimler arasındaki düşmancıl davranışlar şeklinde şiddet içermiştir. Savaş olarak adlandırdığımız bu durum ile çatışma hali birbirlerine çok yakın kavramlardır. Savaş iki ya da daha fazla devletin yer aldığı toplamda …

DEVAMI

Uzun Döngüler Yaklaşımı

Uzun Döngüler Yaklaşımı: George Modelski ve Savaş Kuramları Giriş Savaş kuramları incelenirken,  insanların karşısına çıkan en yıkıcı savaşların genel anlamıyla küresel savaşlar olduğu görülmektedir. Bu küresel savaşlar klasik anlamda 20. Yüzyılda yaşanan I. ve II. Dünya savaşları olarak nitelendirilirler. Bu savaşların yapmış olduğu tahribat savaşın korkunçluğunu gözler önüne sermektedir. Sistem …

DEVAMI

Güç Geçişleri Yaklaşımı

GÜÇ GEÇİŞLERİ YAKLAŞIMI Giriş Güç geçişi teorisi, A.F.K. Organski tarafından 1958 yılında geliştirilerek ilk kez World Politics adlı eserinde yayınlanmıştır. Teori temelde büyük güçler arasında kapasitelerin birbirine yaklaştığı ve güç geçişi görüldüğü zamanlarda savaş çıkma olasılığının arttığını iddia etmektedir. Bununla beraber güç geçişi teorisi realizmin anarşik uluslararası sistem tanımlamasına karşı …

DEVAMI

Güç Döngüsü Kuramı

GÜÇ DÖNGÜSÜ KURAMI  – CHARLES DORAN’IN DEĞERLENDİRMELERİYLE 1991’den bu yana Johns Hopkins Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünde görev alan Charles F. Doran, uluslararası ilişkiler disiplininde birçok alanı ve kuramı harmonize eden kuramsal bakış açısına paralel bir biçimde, idari görevler yürütmektedir. Doran, Kanada Çalışmaları Merkezi ile Küresel Teori ve Tarih Programı’nın direktörlüğünü …

DEVAMI

Oyun teorisi

SAVAŞ KURAMLARI İÇERİSİNDE OYUN TEORİSİ’NİN YERİ VE ÖRNEK OLAY OLARAK KÜBA KRİZİ GİRİŞ Oyun teorisi, daha çok istatistik altında değerlendirilen, ancak matematikten biyolojiye, felsefeden fiziğe ve ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda kullanılan bir kuramsal çerçevedir. Teorinin amacı bireyin, başarısının diğerlerinin seçimlerine dayalı olduğu seçimler yapması olan bazı stratejik durumların matematiksel olarak davranış …

DEVAMI

Powered by themekiller.com