Ana Sayfa / Kitap Değerlendirmeleri

Kitap Değerlendirmeleri

Savaş Kuramları Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu

SUNUŞ Savaş, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Tarih, önceleri çeşitli şekillerde bir araya gelen insan kümeleri, kavimler, sonraları imparatorluklar, ulusal devletler, çeşitli ittifaklar yoluyla saflaşan insan topluluklarının savaşlar yoluyla gerçekleştirdikleri mücadeleler ile doludur. Toplumların hayatında, savaşın simetriği olan barış dönemleri genellikle çok daha uzun olmakla beraber, daha çok sözü …

DEVAMI

Yeni Savaş Sanatı, Cem Savaş

Gérard Chaliand, Yeni Savaş Sanatı, (Çev. Nihat Nuyan), Avesta Yayınları, İstanbul, 2009, 144 sayfa.  Fransız araştırmacı Gérard Chaliand’ın “Yeni Savaş Sanatı” adlı kitabı öncelikle, ABD önderliğinde gerçekleşen Irak işgâlinin etkilerinin tüm dünyada yoğun olarak hissedildiği bir dönemin konjonktürel ürünüdür. Kitap, tarihsel bir derinlikle sömürgeleşme, sömürgecilik karşıtı hareketler ve gerilla savaşları …

DEVAMI

Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış, Dr. Menent Savaş

Anja V. Hartmann ve Beatrice Heuser Tarih Boyunca Avrupa’da Savaş ve Barış, İstanbul, Etkileşim Yayınları, 2006, 407 s. Savaş, Uluslararası İlişkiler teorisyenlerini en çok meşgul eden kavramlardan biri olagelmiştir. Savaş konusuna eğilmiş Uluslararası İlişkiler ekolleri, bu kavram üzerine fikir geliştirirken, bu farklı ekollerin geliştirdiği kuramların temelini oluşturan önermeler ortaya çıkmıştır. …

DEVAMI

Savaş, Murat Güneylioğlu

Haldun Yalçınkaya, Savaş: Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, İstanbul, İmge Kitabevi, 2008. Dr. Haldun Yalçınkaya bu çalışmasında savaş olgusunun tarih içindeki değişimini çeşitli boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Henüz giriş bölümünün başlangıcında Clausewitz’in “Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır” şeklindeki ünlü deyişinin, savaş maliyetlerindeki hızlı yükselişle beraber günümüzde geçerliğini artık kaybettiği öne sürülmektedir. Yalçınkaya’ya …

DEVAMI

Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, Özden Selcen Sarı

 Cemil Oktay, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, 166 sayfa Siyaset Bilimi ve Osmanlı tarihi üzerinde uzmanlaşmış ve halen Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanı olan Prof. Dr. Cemil Oktay’ın bu kitabı kendisinin son eseri olmakla beraber savaş ve barış konuları üzerine …

DEVAMI

Doğular/Batılar, Yener Kutsal Yenilmez

Thierry Camous,  Doğular/Batılar Yirmi beş asırlık savaş, Çeviren Hande Güreli, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2011. Fransız tarihçi ve araştırmacı Thierry Camous’nun “Doğular Batılar Yirmi Beş Asırlık Savaş” başlıklı kitabı doğu ve batı olarak ayrıştırılan iki farklı medeniyetin mücadelesini, birbirleriyle yapmış oldukları savaşlar üzerinden ele alan kapsamlı bir çalışmadır. Camous, çalışmasında …

DEVAMI

Savaşın Ustaları, Gülayşe Ülgen Türedi

Micheal I. Handel, Savaşın Ustaları: Klasik Stratejiler, Ankara, Doruk Yayımcılık, 2004, 592 sayfa Gülayşe Ülgen Türedi Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora öğrencisi Micheal I. Handel, ABD Deniz Harp Akademisi’nde strateji profesörü olarak on yıl görev yapmıştır. Kitabın ana temasını da adından anlaşılacağı …

DEVAMI

Powered by themekiller.com