Ana Sayfa / admin

admin

Savaş ve Sanat

Savaşın Sanata yansıması  Giriş İnsanlık tarihi boyunca sürekli var olan savaşlar bir taraftan yaşatmış oldukları yıkıcılıkla insanlığın hafızasında yer etmiş ve hep gündemde olmuştur. Tarih boyunca savaşlar hep gündemde yer almışlar,  tarihi şekillendiren önemli olgular olarak yer etmişlerdir. Savaşların yaratmış olduğu şiddet, katliam, zaman zaman insanları coşturan görkem ve insanların …

DEVAMI

Beklenti Teorisi

Uluslararası Çatışmalarda Beklenti Teorisi Ve Libya Müdahalesi Giriş Yazar, “Handbook Of The War/Savaşın El Kitabı (1989)” yayınlanmasından sonraki 10 yılda uluslararası çatışma etüdlerinin, teorik gelişmelerin yanısıra ampirik bulgulardaki gelişme ve çoğalma nedeniyle açık şekilde geliştiğini savunuyor. Kaynak olarak da, soğuk savaşın bitişi, SSCB’nin çöküşü, etnik milliyetçilik kaynaklı çatışmaların yükselişi, küresel …

DEVAMI

Süregelen rekabetler yaklaşımı

SÜREGELEN REKABETLER YAKLAŞIMI GİRİŞ Süregelen Rekabetler yaklaşımı, topraksal yakınlık kavramı temelinde çatışmacı eğilimdeki ikili devlet modellerinin uzun bir tarih aralığında belirli sıklıklarla askeri olarak karşı karşıya gelişini nicel ve istatistiki veriler ışığında analiz ederek açıklamaya çalışan bir yöntem öngörmektedir. Bu bağlamda Davranışsalcı ekolün savaş etütlerine yaptığı en önemli katkılardan biri …

DEVAMI

Uluslararası Krizler

ULUSLARARASI KRİZLER, ŞİDDET VE KÖRFEZ KRİZİ yüzyıl geniş çaplı bir karmaşaya tanıklık etmiştir. Bu karmaşa her zaman olmasa da genellikle politik birimler arasındaki düşmancıl davranışlar şeklinde şiddet içermiştir. Savaş olarak adlandırdığımız bu durum ile çatışma hali birbirlerine çok yakın kavramlardır. Savaş iki ya da daha fazla devletin yer aldığı toplamda …

DEVAMI

Savaş ve Hıristiyanlık

HIRİSTİYANLIK VE HAKLI SAVAŞ “Savaşlar ve azizler insan karakterinin aynı yapısı nedeniyle mümkün olabilmişlerdir” (Reinhold Niebuhr)             John Keegan, “Savaş Sanatı” (The Art Of War) isimli kitabinda, savaşın sınırlarının birbirine tamamen zıt iki tip insan tarafından belirlendiğini ileri sürmüş ve bu iki türü “barışseverler” ile “yasal olarak silahlandırılmışlar” şeklinde ayrıma …

DEVAMI

Savaş ve Tarih

Uluslararası İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde “Tarih”in Metodolojik araç olarak Kullanımına bir Bakış Doğu-Batı Dergisi, 2003, No. 24, ss. 83-104. Le mort saisit le vif.  (Ölü olan canlı olanı ele geçirir.) Bir Fransız özdeyişi. “Dünya politikasında savaş, ender rastlanan bir olaydır, ancak her zaman bizimle birliktedir.” D.S. Geller ve J.D. Singer, Nations …

DEVAMI

Kadeş antlaşması

Kadeş Antlaşması ve Savaş-Barış Realitesi M.Ö. 12. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında şu anki Lübnan’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzey batısında bulunan Ammurru Krallığında benimsenen uluslararası davranış: ”Benim dostum senin dostundur, benim düşmanım ise senin düşmanındır” olmuştur. Bu davranışın genel olarak o dönemin Ortadoğu uluslararası ilişkilerinde benimsendiğini söylemek mümkündür. Nitekim aynı …

DEVAMI

İslam ve Cihat

İSLAMİYETTE SAVAŞ OLGUSU VE CİHAT KAVRAMI A-  CİHAT KAVRAMINA GİRİŞ Cihat, kişinin kuvvetini Allah yolunda sarf etmesi, Allah inancını yayma anlamlarını taşımaktadır. Bunun sonucu olarak Kur’an ayetlerine dayanarak mükâfatlandırıldığı söylenir. Mükafat kişinin kurtuluşuna işaret eder. Cihat, sadece savaşmak ya da kuvvet kullanmak anlamlarını içermez. Allah yolunda gayret göstermek kuvvetle olabileceği …

DEVAMI

Uzun Döngüler Yaklaşımı

Uzun Döngüler Yaklaşımı: George Modelski ve Savaş Kuramları Giriş Savaş kuramları incelenirken,  insanların karşısına çıkan en yıkıcı savaşların genel anlamıyla küresel savaşlar olduğu görülmektedir. Bu küresel savaşlar klasik anlamda 20. Yüzyılda yaşanan I. ve II. Dünya savaşları olarak nitelendirilirler. Bu savaşların yapmış olduğu tahribat savaşın korkunçluğunu gözler önüne sermektedir. Sistem …

DEVAMI

Thukydides

ANTİK YUNANİSTAN’DA PELOPONEZ SAVAŞLARI (M.Ö. 431-404): THUKYDIDES’İN BİZE ÖĞRETTİKLERİ Peloponez savaşları ile ilgili temel kaynak, Atinalı tarihçi Thukydides’in (M.Ö. 460-395) savaşın tarihini anlattığı sekiz kitaplık eseridir. Atina donanmasında komutanı olarak savaşta görev alan Thukydides, 424’te Spartalıların Amfipolis’i ele geçirmesini önlemeyi başaramayınca, Atina’ya dönüp kaderine razı olmaktansa sürgünde yaşamayı tercih etmiştir. …

DEVAMI

Collection of premium WordPress themes

Powered by themekiller.com